Strategische marketing

Een goede en succesvolle marktbenadering is van belang om continue in te kunnen spelen op veranderingen in de markt. Drops kenmerkt een gedegen aanpak; met input van sessies, deskresearch en/of kwalitatief onderzoek worden o.a. het gedachtegoed van uw organisatie én de ontwikkelingen in de markt in kaart gebracht. Onder het gedachtegoed verstaan we de ‘drive’ van uw organisatie. Ofwel; waarom doet u wat u doet? De verkregen informatie vormt de basis waarmee we  een heldere positionering van uw organisatie ontwikkelen en een strategisch plan van aanpak uitwerken. Hiermee brengt u de doelen van uw organisatie daadwerkelijk binnen handbereik.