Binnen Simply the Bes hebben ruim 40 blauwe bessentelers uit Nederland, België en Duitsland zich verenigd. Het platform genereert enerzijds aandacht voor de vele gezondheidsvoordelen van de blauwe bes door onderzoek en kennisdeling, anderzijds is generieke promotie van de blauwe bes een belangrijk item. Maar wie verzorgt die promotie, als je met ruim 40 ondernemers bent? En wie zorgt er voor structuur en continuïteit, als iedereen het druk heeft met zijn/haar eigen bedrijf? Daar komt Drops om de hoek kijken. Wij nemen Simply the Bes de volledige communicatie uit handen, zorgen voor generieke berichtgeving richting de consument en organiseren samen met een zorgvuldig geselecteerde werkgroep een jaarlijks meerdaags evenement. En als dat evenement dan succesvol blijkt, de blauwe bes regelmatig in de media verschijnt, er wekelijks berichten worden geplaatst op social media en de toestroom naar de website alleen maar groeit, dan zijn de blauwe bessentelers alleen maar blij dat ze de communicatie als collectief hebben uitbesteed!

Volg ‘Simply the bes’ onder meer via onderstaande links:

Facebook
Twitter
Pinterest
Simplythebes.nl