Opdracht:

Brede communicatieve ondersteuning en begeleiding van het project ‘Buitengebied in Beweging Leudal’.

Achtergrond:

In het buitengebied van de gemeente Leudal voltrekken zich een groot aantal veranderingen. Daarnaast verandert de samenleving in hoog tempo. Dat vraagt om een andere rol van de overheid. De gemeente Leudal is daarom gestart met het programma Buitengebied in Beweging. Doelstelling hierbij is het creëren/behouden van een kwalitatief hoogwaardig buitengebied waarin een goed werk-, woon- en leefmilieu gewaarborgd is.

Communicatie en bewustwording zijn kernbegrippen die in het project ‘Buitengebied in Beweging Leudal’ essentieel zijn. Drops vervult een ondersteunende rol in het proces van heldere en transparante communicatie.