Bright Tree / Cultus Agro Advies

Bright Tree is een Limburgs samenwerkingsverband van organisaties die een relatie hebben met de boomkwekerijsector. Dankzij bijdragen van partners – dit zijn o.a. Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas, Provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas, coöperatie Vitelia, HAS Hogeschool Venlo, Cultus Agro Advies, ROBA en Brightlabs - kan Bright Tree onderzoek uitvoeren dat belangrijk is voor de boomkwekerijsector, maar niet meteen rendabel is. Deze onderzoeken worden onder regie van Cultus uitgevoerd op locatie bij boomkwekers en op de onderzoekslocatie van Cultus op het voormalige Floriadeterrein in Venlo.

Om draagvlak te creëren voor de activiteiten van Bright Tree is het belangrijk om uit te dragen waar ze mee bezig zijn en welke resultaten worden behaald. Drops werd daarom in 2016 gevraagd om een communicatieplan te realiseren en dit ook op te volgen. Afgelopen periode hebben we content gecreëerd voor persberichten, social media en hebben we een adviserende rol vervult in communicatie.