Positionering

Een heldere positionering zorgt ervoor dat uw organisatie zich bewust is van de eigen positie in de markt. Dit vergemakkelijkt het maken van strategische keuzes. En dat geeft rust en structuur. Drops inspireert en prikkelt bij het ontwikkelen van een heldere positie in de markt. Wij gaan met u in gesprek om het gedachtegoed van uw bedrijf of organisatie én de ontwikkelingen in de markt boven tafel te krijgen. Onder het gedachtegoed verstaan wij de ‘drive’ van uw organisatie. Ofwel; waarom doet u wat u doet? Door inspirerende en prikkelende vragen te stellen en de hieruit verkregen informatie aan te vullen met deskresearch verkrijgen wij een belangrijk beeld van uw organisatie en de markt waarin uw organisatie actief is. Op basis van deze informatie werken wij uw positionering uit in een beknopte rapportage. Hiermee kan uw organisatie structureel en toekomstgericht aan de slag.