MARKTONTWIKKELINGEN: Drones in de agrosector

geschreven door Renee Janssen op 13 april 2017

Wordt de inzet van drones gemeengoed in de agrosector?

Drones zijn in opkomst en bieden - volgens sommigen - enorme kansen voor de land- en tuinbouw. Zo kunnen drones worden ingezet voor gewasmonitoring, het tijdig constateren van schimmels en ziektes en om inzicht te krijgen in het groeistadium van gewassen. Dit kan onder meer efficiency- en duurzaamheidswinst opleveren. Door de strenge wet- en regelgeving krijgen drones vooralsnog echter geen stevige voet aan de grond bij individuele ondernemers in de agrosector.

Drones, u heeft er ongetwijfeld al vaker over gehoord. Maar wat zijn drones nu precies? In feite zijn drones niets anders dan onbemande vliegtuigjes die op een hoogte van circa honderd meter vliegen. Ze kunnen van afstand worden bestuurd of een voorgeprogrammeerde route vliegen, die is samengesteld aan de hand van gps-coördinaten. Door drones te voorzien van camera’s en deze op de juiste manier in te stellen, worden beelden gemaakt van de gevlogen route. Deze beelden kunnen worden verwerkt in een gps-kaart en zodoende van grote waarde zijn voor ondernemers in de land- en tuinbouw.

Monitoring en preventie
Agrarische ondernemers kunnen drones op diverse manieren inzetten. Zo kan bijvoorbeeld de gewasgroei of bladgroei op een perceel in kaart worden gebracht, wat de ondernemer informatie geeft om gericht te bemesten of te snoeien. Ook kan met behulp van de camerabeelden de aantasting van gewassen door ziektes of schimmels in een vroeg stadium worden gesignaleerd, waardoor een ondernemer tijdig en efficiënt gewasbescherming kan toepassen. Dit scheelt tijd; ondernemers hoeven immers niet zelf alle percelen te controleren.

Gewasmonitoring is een andere mogelijke toepassing van drones. De camerabeelden kunnen bijvoorbeeld inzicht geven in het rijpheidsstadium van fruit of het groeistadium van gewassen. Dit geeft inzicht in de te verwachten productie en oogstdatum. Daarnaast kan de droogte of natheid op een perceel in kaart worden gebracht. Tenslotte worden drones ook ingezet door bijvoorbeeld verzekeraars, om bijvoorbeeld waterschade eenvoudig in beeld te brengen.

In de praktijk
De mogelijkheden van drones klinken veelbelovend, maar wat betekent de inzet van drones in de praktijk? “Het scannen van één hectare met een drone duurt ongeveer een kwartier tot een half uur en kost ongeveer 25 euro”, zegt Christel Thijssen van Loonbedrijf Thijssen uit het Friese Nieuwehorne. Thijssen is gespecialiseerd in precisielandbouw en zet al enkele jaren drones in op zijn bedrijf. Samen met vier collega-loonwerkers vormt hij het collectief dronewerkers.nl, dat een landelijke dekking heeft en dronewerkzaamheden uitvoert voor agrariërs. Op de vraag of het ook voor kleine bedrijven interessant is om drones in te zetten, antwoord Thijssen dat dit afhangt van wat een ondernemer precies wil meten. “Bij inzet van drones voor specifieke doeleinden, kan de inzet van drones zelfs al voor bedrijven met een hectare of vijf heel interessant zijn”.

Het verwerken van de beelden die drones maken kunnen de meeste agrariërs niet zelf geeft Thijssen aan: “Hiervoor heb je speciale programma’s nodig. Maar als wij de beelden maken, beschikt de klant twee uur later al over de verwerkte data. In de meeste gevallen worden de beelden daarna met een teeltspecialist bekeken om ze verder te analyseren en doeltreffende acties te ondernemen.”

Hobbels
Ondanks de vele kansen en mogelijkheden worden drones nog relatief weinig toegepast in de Nederlandse land- en tuinbouw. Dit heeft er onder andere mee te maken dat door strenge regelgeving maar weinig bedrijven bevoegd zijn om te vliegen met drones. Dit belemmert de aanschaf van een drone voor individuele ondernemers. Voor zakelijk gebruik moet bijvoorbeeld een vergunning worden aangevraagd, ook is een vliegbewijs en ROC-vergunning nodig om een drone te mogen besturen. Daarnaast moet voor een drone een kenteken worden aangevraagd. “Desondanks zien steeds meer ondernemers in de agrarische sector kansen in precisielandbouw en het gebruik van drones”, zegt Thijssen. “Dronewerkers.nl heeft de afgelopen jaren een forse ontwikkeling doorgemaakt, en dat is niet voor niets.” Desalniettemin is het afwachten of drones uiteindelijk gemeengoed zullen worden op het moderne land- en tuinbouwbedrijf. Wat denkt u…?