MARKTONTWIKKELINGEN: Agrarische arbeidsmarkt onder de loep

geschreven op 12 april 2017

De arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren is volop in beweging en stelt ondernemers voor grote uitdagingen. Colland Arbeidsmarkt bracht de agrarische arbeidsmarkt afgelopen jaar uitgebreid in beeld. De belangrijkste conclusies uit het arbeidsmarktonderzoek 2016:

 

  • De algemene verwachtingen zijn positiever: meer bedrijven verwachten personeel aan te nemen. Ook denken ondernemers méér mensen te zullen aantrekken.
  • Er worden meer vaste contracten afgesloten. Tegelijkertijd wordt meer extern (flexibel) personeel ingezet.
  • De samenstelling van het personeelsbestand verandert: het aandeel jongeren groeit, er zijn minder lager opgeleiden en meer mbo’ers. Het gemiddelde opleidingsniveau gaat omhoog.
  • Ondernemers hebben moeite om hoger opgeleide mensen te vinden, zoals bedrijfsleiders. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures groeit. Dit probleem zal de komende jaren groter worden.

 

Het complete arbeidsmarktonderzoek 2016 is te vinden op www.collandarbeidsmarkt.nl.