Interview voor website www.onderneming2026.nl.

geschreven op 27 maart 2017
Grenzen opzoeken, zaken ‘anders’ doen dan anderen en verder kijken dan de tuinbouwsector. Dat is Eric Moor van Sion Orchids in De Lier ten voeten uit. Ank interviewde de eigenaar van het toonaangevende veredelaars- en young plants-bedrijf voor de website onderneming2026.nl. 
Deze site maakt onderdeel uit van de Coalitie Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouwsector, kortweg Coalitie HOT. Publieke en private partijen - Federatie Vruchtgroente Organisaties, Royal FloraHolland, Rabobank, Ministerie van Economische zaken, provincie Zuid-Holland en gemeente Westland - werken hierbij samen aan een toekomstbestendige glastuinbouw. Met het project Onderneming 2026 zet HOT in op de noodzakelijke ommezwaai van ondernemer naar onderneming en op de elementen die in 2026 bepalend zullen zijn voor het succes van een tuinbouwbedrijf.

http://www.onderneming2026.nl/blog/item/transitie-naar-zelfsturing-maakt-sion-2026-proof/