MARKTONTWIKKELINGEN: Eten we zeewier in 2050?

geschreven door Renee Janssen op 13 december 2016

De wereldbevolking groeit in rap tempo. Om in 2050 bijna tien miljard mensen te kunnen voeden, moet de voedselproductie worden verdubbeld. Een fikse uitdaging, vooral omdat steeds minder grond beschikbaar is om voedsel te verbouwen. Zeewier produceren in de oceaan kan mogelijk potentie bieden voor het opschalen van de voedselproductie. Ook zou zeewier een rol kunnen spelen in een gezondere veehouderij en tuinbouwsector.

Op maandag 14 november bezocht Drops de Breizh Algae Tour in Amsterdam, die werd georganiseerd door Olmix Groep. Dit bedrijf is een mondiale speler in mariene biotechnologie en groene chemie. Centrale vraag tijdens deze tour was: Hoe voeden en genezen we de wereldbevolking in 2050? Volgens Olmix Groep komt het antwoord op deze vraag uit de zee: zij zien een grote rol weggelegd voor zeewier, om zo een gezonde toekomst te creëren voor mens, tuinbouw en veehouderij.

Meerwaarde
Tijdens de tour lichtten diverse sprekers de meerwaarde van zeewier toe voor planten, dieren en mensen. Door zeewier bijvoorbeeld toe te passen als ‘booster’ in plantaardige teelten zouden planten weerbaarder worden en moet het pesticidengebruik in de tuinbouw kunnen worden teruggebracht. En door zeewier door het veevoer te mengen, worden dieren gezonder en kan het antibioticagebruik worden gereduceerd. Een hogere plant- en diergezondheid voorkomt uitval, draagt bij aan een hogere voedselproductie én vormt een gezondere basis voor het voedsel van de mens, zo werd aangedragen tijdens de bijeenkomst.

Eerste zeewierboerderijen
De teelt en de toepassingen van zeewier staan nog in de kinderschoenen, maar bieden volgens Olmix grote mogelijkheden voor de veehouderij, tuinbouw en consumenten. En niet onbelangrijk: zeewier is een duurzaam en schoon product. Alle stoffen die nodig zijn voor de teelt van zeewier zitten namelijk in de zee.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de Nederlandse Noordzee zeer geschikt is voor de teelt van zeewier. De eerste Nederlandse zeewierboerderijen zijn inmiddels een feit: deze liggen in de Oosterschelde en voor de kust van Texel.

Algemene conclusie van de Breizh Algae Tour: zeewier kan een sleutelrol spelen in het opschroeven van de voedselproductie. En dat op een gezonde manier.

Kortom: zeewier, daar gaan we nog meer van horen!

 

Meer weten over de mogelijkheden van zeewier? Neem contact op met Drops. Wellicht kunnen we u verder helpen of in contact brengen met interessante partijen.