CONCEPTONTWIKKELING: Succesvolle introductie vleesconcept Ruyghveen

geschreven door Froukje Schell op 13 december 2016

Afgelopen jaar mocht Drops een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het vleesconcept Ruyghveen, een mooi voorbeeld van conceptontwikkeling in de agrarische sector.

Aan de slag!
Het begon allemaal in het achterland van de Limburgse Peel, waar een varkenshouder en een slager aan de praat raakten. De heren bleken met hetzelfde probleem te zitten; de boer kreeg geen terugkoppeling over de smaak van het vlees van zijn varkens en de slager was niet tevreden over de kwaliteit van het vlees dat hem werd aangeleverd. Samen besloten ze aan de slag te gaan. De slager nam het initiatief en zocht de samenwerking met Drops op. John Korsten bracht vanuit zijn netwerk vier varkenshouders, een slager en een slachter bij elkaar. 

Conceptontwikkeling
Het concept is tot stand gekomen door de wens van de ondernemers te combineren met de kennis en ervaring die Drops heeft op het gebied van conceptontwikkeling. Samen met de varkenshouders, slachter en slager werd Ruyghveen ‘op poten’ gezet. Er werd gekeken naar ontwikkelingen in de markt, geïnventariseerd voor welke doelgroep het concept interessant is, wat de behoeften zijn van die doelgroep en hoe deze bereikt kan worden. Het proces resulteerde in een praktisch en marktgericht plan van aanpak, waarmee Ruyghveen direct aan de slag kon.

Introductie in de markt
Conceptontwikkeling houdt echter niet op bij het opleveren van een plan, het product moet ook daadwerkelijk in de schappen komen te liggen. Drops ondersteunde Ruyghveen daarom ook bij de introductie in de markt. En met succes; inmiddels wordt het Ruyghveenvlees bij meer dan tien slagers in de regio verkocht. Nog steeds is Drops betrokken bij Ruyghveen, bijvoorbeeld met het door ontwikkelen van het assortiment of de communicatie omtrent het concept.  

Meer informatie over conceptontwikkeling leest u op onze website.