Proef Af van Afval van start

geschreven door Renee Janssen op 30 mei 2016

De gemeente Venlo houdt van 30 mei t/m 3 oktober in een wijk in Venlo-Oost een proef met het gescheiden inzamelen van afval. Tijdens deze proef wil de gemeente Venlo haar burgers ervan bewust maken dat ruim 60% van het restafval bestaat uit herbruikbare grondstoffen, die opnieuw gebruikt kunnen worden, mits het afval gescheiden wordt ingeleverd. Het doel tijdens de proef is om de hoeveelheid restafval te halveren van 150 naar 75 kg per inwoner per jaar. Hierdoor kunnen grondstoffen worden hergebruikt en de kosten voor afvalheffing in de gemeente worden verlaagd.

Om deze proef communicatief in goede banen te leiden, werden Drops en Bureau Blitz (sinds 1-6 Inovamedia) gevraagd om een pakkende campagne te ontwikkelen. Dit deden we onder de noemer ‘Af van afval, goed voor elkaar’.