Verslag monitorbezoek Sectorplan Agrarisch en Groen

geschreven door Renee Janssen op 29 december 2015

Veel bedrijven in de agrarische en groene sector zetten zich in om de instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen en de duurzame inzetbaarheid van haar werknemers te verbeteren. Ook scholing van medewerkers is een belangrijk speerpunt. Dit gebeurt onder meer in het kader van het ‘Sectorplan Agrarisch en Groen’. Dit plan omvat diverse maatregelen die de sector moet helpen in te springen op de uitdagingen die zich aandienen op het arbeidsvlak. Een delegatie van werkgevers- en werknemersorganisatie en het Ministerie van SZW bracht onlangs een bezoek aan twee praktijkbedrijven die actief meedoen aan het sectorplan. Ank van Lier maakte, in opdracht van Actor/Colland Arbeidsmarkt, een verslag van dit bezoek. 

Klik hier om het artikel te lezen.