Niet Vinken maar Vonken

geschreven door Renee Janssen op 25 februari 2015
Niet Vinken maar Vonken, een mooi initiatief! Drops was betrokken bij de organisatie van het seminar dat plaatsvond op dinsdag 24 februari jl. 

Dagblad de Limburger schreef na afloop van het seminar twee artikelen over het initiatief, klik hieronder om ze te lezen: 

Meer dialoog boer en buurt
Overlast kan leiden tot tweespalt