Plan voor 'Mushroom Valley'

geschreven door Renee Janssen op 15 januari 2015

In samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas werkt Drops aan het plan ‘Mushroom Valley’. Met ‘Mushroom Valley’ beogen Drops en de gemeente Horst aan de Maas een platform voor de champignonsector in Horst aan de Maas dat moet leiden tot meer productinnovaties en een betere profilering van de regio als één van de belangrijkste productiecentra van champignons ter wereld. Horst aan de Maas is met circa 150.000 vierkante meter aan teeltoppervlakte voor champignons het grootste productiegebied in Nederland.

Vanuit de ondernemers in de sector is behoefte aan een dergelijke krachtenbundeling, waardoor mogelijk nieuwe verdienmodellen kunnen ontstaan. Dit jaar wordt in kaart gebracht welke bedrijven uit de champignonsector en onderwijsinstellingen daadwerkelijk willen deelnemen. Niet alleen champignonbedrijven, maar de gehele periferie eromheen kan deelnemen aan Mushroom Valley. Het eerste doel is promotie van de regio tijdens het wereldchampignoncongres in 2016 in Amsterdam.

Lees meer