Project 'Geworteld in onze omgeving' van start!

geschreven op 14 november 2014

Het project ‘Geworteld in onze omgeving’ gaat van start! Onder de vlag van Stichting Agro Evenementen is de werkgroep Innovatie en Ruimte al langere tijd bezig met de voorbereiding. Drops is hier vanaf het begin nauw bij betrokken geweest.

 Geworteld in onze omgeving is een platform voor agro en food ondernemers en staat voor:

Als transparante vooruitstrevende agro ondernemers geloven wij in een sterke binding en betrokkenheid met onze leefomgeving. Vanuit deze betrokkenheid willen we optimaal bijdragen aan de verduurzaming van onze lokale leefomgeving. Aansluitend op ambities van onze provincie:

‘Agrarische bedrijvigheid, een lust voor onze omgeving’.

Mede dankzij een bijdrage van Rabobank Peel, Maas en Leudal (vanuit de betrokkenheid met de agrosector in onze omgeving)  kan het project ‘Geworteld in onze omgeving’  na uitgebreide voorbereiding nu volop van start. Dit betekent dat de komende periode diverse gesprekken gaan plaatsvinden met ondernemers die actief zijn in de food- en agrosector. Daarnaast wordt gewerkt aan een informatieve website, opstart van social media, opzet van de organisatiestructuur en de organisatie van een eerste informatiebijeenkomst in januari 2015.

Neem voor meer informatie over dit project gerust contact met ons op!