Nulnummer Niek-magazine is een feit!

geschreven op 18 augustus 2014

Onlangs verscheen het nulnummer van Niek: een nieuw magazine, dat inspiratie biedt voor kopers en verkopers. Drops, in de persoon van Ank van Lier, is verantwoordelijk voor de redactionele invulling. De eerste ‘officiële’ uitgave van Niek verschijnt in september.

Niek-magazine biedt kopers en verkopers inspiratie om hun (toekomstige) woning om te toveren tot een droomwoning.  Niek richt zich hierbij op mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woning en die het niet erg vinden om te klussen. Maar ook op woningverkopers, die merken dat woningzoekenden onvoldoende inzicht hebben in de mogelijkheden die hun woning biedt. Niek toont hen, veelal aan de hand van concrete voorbeelden, hoe een gedateerde kluswoning kan worden omgetoverd tot een eigentijdse woning.

Daarnaast krijgen lezers handvatten om concreet aan de slag te gaan met een verbouwing. Ook biedt Niek inspiratie voor de inrichting en het energieneutraal maken van een woning en wordt, met scherpe, opiniërende artikelen, inzicht gegeven in de actuele ontwikkelingen in de bouw- en woningmarkt.

Niek verschijnt vier keer per jaar en wordt geadresseerd verspreid onder woningkopers en – verkopers. Daarnaast ligt het magazine bij makelaars, hypotheekverstrekkers, et cetera. De verspreiding start in de provincie Limburg, overige provincies volgen later.

Meer weten? Kijk op www.deniek.nl.