Belang wateroptimalisatie

geschreven door Renee Janssen op 19 mei 2014
Vorig jaar rond deze tijd introduceerde Vullings Systemen het concept Multiflex WSS, een nieuw verbeterd concept van water geven in de champignonsector. De vraag naar water is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Dit heeft waterschaarste tot gevolg. Hoewel het nu nog op de achtergrond speelt zal wateroptimalisatie ook in Nederland een belangrijk item worden de komende jaren.

Vullings Systemen introduceerde met Multiflex WSS een concept dat het mogelijk maakt om het watergebruik te optimaliseren. Door gebruik te maken van meetgegevens in combinatie met waterverdeling. Momenteel werkt Vullings Systemen aan het leggen van diverse contacten met bedrijven en organisaties die actief zijn in sectoren waar water een belangrijke rol speelt.

Drops vof heeft vorig jaar een marketingplan gemaakt voor het Multiflex WSS concept en is momenteel als klankbord en verbinder actief voor Vullings Systemen.