Ondersteuning Proeftuinen Nederweert

geschreven door Renee Janssen op 04 april 2014

Drops vof is actief in het project Buitengebied in Balans, een project dat een samenwerking is van de gemeente Nederweert, Gebiedsbureau Weert, Nederweert, Leudal en de provincie. Drops ondersteunt het kernteam Buitengebied in Balans in het project proeftuinen.

Achtergrond
Vanuit maatschappelijke ontwikkelingen groeit de laatste jaren de weerstand bij omgeving tegen bedrijfsontwikkeling en uitbreiding in de agrarische omgeving. Deze maatschappelijke weerstand is vaak gebaseerd op emotie en minder op feitelijke gegevens. Daarbij zorgt bedrijfsuitbreiding en ontwikkeling in veel gevallen juist voor een verbeterde leeromgeving en gezondere bedrijfsvoering voor ondernemers. Voorbeelden van meestal grootschalige projecten worden als referentie voor weerstand genomen. Deze maatschappelijke weerstand zorgt voor onbegrip en ruis in omgeving en daarnaast vertraagd het noodzakelijke processen in de ontwikkeling van bedrijven in de agrarische sector.

Vanuit deze ontwikkelingen vraagt ook het dynamische buitengebied van Nederweert een integrale aanpak om verschillende belangen en vraagstukken in samenhang te zien. Om hiermee aan de slag te gaan is het project Buitengebied in Balans opgestart met als doel de verandering in het buitengebied naar plattelandsgemeente goed vorm te geven. Bewustwording, communicatie en het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze vormen hierin de pijlers.

Het project proeftuinen is hieruit voortgekomen om zicht en grip te krijgen op de vraagstukken en problematiek. Dynamische processen zijn immers niet altijd te vangen in bestaande wetten. De veranderende houding van de gemeente Nederweert is bedoeld om te kijken of ruimtelijke ordening of milieuwetgeving past bij wat de agrariër wil én om de belangen van de bewoners te laten gelden.