Marketingcommunicatieplan

Een goede en succesvolle marktbenadering vraagt een gedegen aanpak. In een marketingcommunicatieplan kijken we naast een heldere profilering en een strategisch plan van aanpak ook naar concrete acties en middelen op gebied van communicatie. Hierbij staan de doelgroepen centraal; we bekijken onder meer wie we willen bereiken, wat we willen vertellen en hoe we de doelgroep kunnen bereiken. Hierdoor kunt u gericht te werk gaan. Om ook uw middelen geheel af te stemmen op de doelgroep begeleiden we u hier graag mee. Drops beschikt over ruime kennis en ervaring in het ontwikkelen van communicatiemiddelen.